#266 new
rosha

آموزش زبان ترکی استانبولی

Reported by rosha | January 30th, 2021 @ 07:58 AM

چرا باید زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟ زیرا این زبان از جمله زبان های زنده دنیا محسوب می شود و به شما این امکان را می دهد که بتوانید به راحتی و بسیار روان با افراد ترک زبان صحبت کنید. برای آموزش زبان ترکی استانبولی به وب سایت زبان مستر مراجعه کنید.

Comments and changes to this ticket

New-ticket Create new ticket

Create your profile

Help contribute to this project by taking a few moments to create your personal profile. Create your profile »

People watching this ticket

Pages